Украина: в дни “газового кризиса” импорт газа из ЕС увеличен почти в 6 раз

You are here: